Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

NASZE REFERENCJE

 

5W Energia Odnawialna

 

 Dynamik Budownictwo:

  • Budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych skanera RTG na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie (2017r.)
 • Wykonanie remontu instalcji elektrycznych oddziału PZU ul. Suraska w Białymstoku (2015r). 
 • Wykonanie remontu instalcji elektrycznych oddziału PZU w Augustowie (2015r).
 • Budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby lądowiska dla helikopterów w Drogowym Przejściu Granicznym w Połowcach (2016r.)
 • Budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych skanera RTG na Drogowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy Białostockiej (2016r.)
Urząd Gminy Mońki
 • Projekt linii oświetlenia ulicznego ul. Pogodna w Mońkach ) (2015r). 
 • Projekt linii oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w Mońkach ) (2015r). 
 • Projekt linii oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Hronostaje w Mońkach ) (2017r).
 
ZUS Oddział Białystok:
 • Modernizacja sal szkoleniowych w Centrum Szkolenia ZUS w Augustowie ul. Hoża 8 (remont pomieszczeń, budowa podłogi technicznej, montaż ścianki działowej przesuwnej, dostawa i montaż systemu audiowizualnego ) (2015r). 

Energia Odnawialna 5W

 • projekt wykonawczy farmy fotowoltaicznej 0,2MW z dostosowaniem istniejącego układu zasilania do poboru energii z nowego źródła bez możliwości oddawania energii do sieci ZE, automatyka sterująca i zabezpieczająca, wizualizacja SCADA (2013r.)

 

ZURAD
 • projekt oraz budowa przyłącza kablowego i światłowodowego do jednego stanowiska fotoradaru stacjonarnego: ul. Kleeberga (2015r.)
 • projekt oraz budowa przyłącza kablowego i światłowodowego do stacjonarnego urządzenia rejestrującego: ul. Branickiego, Białystok (2015r.)
ETC Architekci Sp. z o.o. Sp. k.
 • projekt instalacji teletechnicznych obejmujących: instalcja nagłośnienia, instalacja sysknalizacji alarmu pożaru (SAP), instalcja kontroli dostępu, instalcja detekcji gazów, instalacja przewietrzania hali, instalajca alarmów technicznych w obiekcie TBAI Poland Faza III (2013-2014r) 

 

PKP ENERGETYKA - Zakład Wschodni
 • projekt obejmujący budowę linii kablowej SN 15kV LPN4 SN 15kV od ST6 Białystok do ST7 Białystok oraz demontaż istniejącej linii kablowej LPN4 SN 15kV od ST6 Białystok do ST7 Białystok w Białymstoku (2015r.)
 • projekt obejmujący demontaż oraz budowę linii kablowej SN 15kV zasilającej PT Grajewo w Grajewie (2013r.)
 • Projekt: Przebudowa linii kablowej LPN4 SN 15kV typu 3x1xXRUHAKXS 1x120 mm2 o długości - 985 (1075)mod PT Białystok do ST2 Białystok po istniejącej trasie (2015r)
 • ProjektPrzebudowa linii kablowej LPN4 typu 3x1xXRUHAKXS 1x120 mm2 o długości - 995 (1175)m (2015r)

   

   

  ALPINE-ENERGIE
   • Przyłącze kablowe za licznikowe do zasilania bramownicy DK19-L231-C1- w Kuźnicy Białostockiej gm. Kuźnica Białostcka
   • Przyłącze kablowe do zasilania bramownicy DK68 L233C1 w Dobryń Duży gm. Zalesie
   • Linia SN 15kV, stacja transformatorowa SN/nN oraz przyłącze kablowe nN do zasilania bramownicy -DK65-L231-C1 w Świsłoczanach gm. Gródek

  http://www.ammarch.pl/

  • projekt budowalny i wykonawczy elektryczny i teletechniczny budynku wielorodzinnego ul. Tuwima w Ełku (2015r.) ;
  • projekt budowalny i wykonawczy elektryczny i teletechniczny budynku usługowego wielkopowierzchniowego (mrówka) ul. Mazurska w Augustowie (2015r.)
  • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny 5 Oddziału PKO BP SA w Białymstoku;
  • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny adaptacji pomieszczeń na Oddział Banku Alior w Suwałkach przy ul. T. Kościuszki;
  • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny adaptacji pomieszczeń na Oddział Banku Alior w Białymstoku przy ul. Wiejskiej;
  • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny adaptacji pomieszczeń na Oddział Banku Alior w Białymstoku przy ul. Pięknej;
  • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny adaptacji pomieszczeń na Oddział Banku Alior w Białymstoku przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego;
  • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny przebudowy i dostosowania pomieszczenia NFZ na Bank Spółdzielczy w Brańsku Oddział w Białymstoku przy ul. Radzymińskiej;
  • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny modernizacji Oddziału PKO BP SA Oddział nr IV w Białymstoku przy ul. Swobodnej 25;
  • projekt budowlany budynku handlowo- usługowego w Augustowie przy ul. Mazurskiej (Galeria Handlowa Marion);
  • projekt budowlany budynku handlowo- usługowego w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego (market LIDL);
  • projekt budowlany budynku handlowo- usługowego w Giżycku przy ul. Warszawskiej (market LIDL);
  • projekt budowlany budynku handlowo- usługowego w Biskupcu przy ul. Kopernika (market LIDL);
  • projekt budowlany instalacji elektrycznych budynku handlowo- usługowego przy ul. Pułaskiego w Suwałkach;
  • projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w rejonie ul Kraszewskiego i ul. Dobrej;
  • projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. E. Orzeszkowej w Białymstoku;
  • projekt budowlany elektryczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szerokiej w Białymstoku;
  • projekt budowlany instalacji elektrycznej przebudowywanej i dostosowanej hali przemysłowej w budynku firmy „Fadbet” w Białymstoku przy ul. 27 lipca;
  • projekt elektryczny dwustanowiskowej myjni ręcznej przy ul. Raginisa w Białymstoku;
  • projekt budowlany elektryczny remontu Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo- socjalnym przy Zespole Szkół w Grodzisku;
  • projekt instalacji elektrycznych budynku świetlicy wiejskiej w Makarkach, gm. Grodzisk;
  • projekt instalacji elektrycznych budynku świetlicy wiejskiej w Sypniach Nowych, gm. Grodzisk;
  • projekt elektryczny budowlany remontu i przebudowy klubu muzycznego FAMA przy ul. Legionowej 5 w Białymstoku;
  • projekt budowlany elektryczny remontu budynku świetlicy wiejskiej w Stadnikach, gm. Grodzisk;
  • projekt budowlany siedmiu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Serwitutowej w Białymstoku;
  • projekt budowlany budynku usługowo- handlowego z mieszkaniami w Sokółce (market BIEDRONKA);
  • projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Warmińskiej- Kujawskiej w Białymstoku;
  • projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych istniejącego zabytkowego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo- mieszkaniowy przy ul. Sienkiewicza 63A w Białymstoku;
  • projekt elektryczny budowalny i wykonawczego instalacji elektrycznych odbudowy, remontu, przebudowy i rozbudowy obiektu handlowo – usługowego położonego w Giżycku przy ul. Warszawskiej 2; dz. nr ewid. 668/3, 668/6
  • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowo – handlowymi usytuowanego bezpośrednio przy granicy z działką o nr ewid. gr. 199/4, połączonych ze sobą wspólnymi kondygnacjami garażowo – parkingowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, dwoma murami oporowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci wewnętrznych instalacji doziemnych instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji telekomunikacyjnej, elektrycznej instalacji oświetleniowej, zjazdu publicznego wraz z chodnikami w pasie drogowym ul. Ogrodowej dz. nr ewid. gr. 192 oraz rozbiórką istniejących odcinków sieci i instalacji doziemnych: sieci cieplnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji telekomunikacyjnych na dz. nr ewid. gr. 192, 193/2, 194, 198/2 przy ul. Ogrodowej i Fabrycznej w Białymstoku.
  • projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy (biura) wraz z jego przebudową, nadbudową i rozbudową na działce nr Ew. gr. 764/2 w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 52/1
  • Projekt budowlany i wykonawczy rewaloryzacji i modernizacji zabytkowej kamienicy z adaptacją i rozbudową na funkcje handlowo-usługowe, etap I - remont kamienicy istniejącej przy ul. Nowy Świat 9 w Białymstoku

  ATM Budowanictwo

   • projekt elektryczny budowalny i wykonawczy Przebudowy części pomieszczeń apteki szpitalnej, znajdujących się na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, położonego na działce nr geod. 12191/3, przy Al. Piłsudskiego 11 w Łomży (2014r.)
   • projekt elektryczny budowalny i wykonawczy instalacji elektrycznych przebudowy budynku technicznego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek magazynowy mroźni niskotemperaturowej w technologii automatycznego składowania osocza, wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr geod. 1756/2, 1758/8, 1756/1, 1758/3, 1758/7, przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku(2014r.)
   • projekt elektryczny budowalny i wykonawczego instalacji elektrycznych przebudowy budynku administracyjno- gospodarczego PE Zacisze przy ul. Zacisze 5 w Białymstoku
   • Wykonanie projektu elektrycznego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie połaci dachowej, montażu daszków systemowych, termomodernizacji oraz robót towarzyszących w budynku użyteczności publicznej Studium Muzycznego oraz Ochotniczego Hufca Pracy przy ulicy Wojska Polskiego 31 w Kolnie
   • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych budynków A, B i C przy ul. Klepackiej w Białymstoku na działkach 1658/2, 1658/4, 1658/5, 1659, 1660
   • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych przebudowy wraz ze zmiany sposobu użytkowania części budynku na potrzeby Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie ul. 11 Listopada
   • Wykonanie projektu elektrycznego budowlanego i wykonawczego budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych A i B, przeznaczonych na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie,
   • Wykonanie dokumentacji projektowej elektrycznej i teletechnicznej pn.: "Kompleksowy remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 29
   • Projekt budowlany i wykonawczy instalcji elektryczncyh budynków mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych) w Kętrzynie (2015r.)
    • Projekt budowlany i wykonawczy instalcji elektryczncyh budynków mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych) w Czyżewie (2015r.)
    • Projekt budowlany i wykonawczy instalcji elektryczncyh boiska sportowego z zapleczem technicznym w Czyżewie (2015r.)
  CADPLAN
    • projekt techniczny technologiczny przebudowy i modernizacji Pawilonu Szpitalnego Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1;
    • projekt budowlany elektryczny i teletechniczny dostosowania pomieszczeń laboratoriów firmy ALAB przy ul. Dr K. Jaczewskiego w Lublinie;
    • projekt instalacji elektrycznych dostosowania lokalu do potrzeb nowego oddziału PKO BP SA w Białymstoku przy ul. Waszyngtona;
    • projekt budowlany elektryczny hali produkcyjnej w miejscowości Łyski, gm. Choroszcz;
    • projekt budowlany rozbudowy budynku produkcyjno- magazynowego oraz nadbudowa i dobudowa części biurowej z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Energetyków 16 w Radomiu;
    • projekt budowlany elektryczny rozbudowy zakładu przemysłowego w Stromcu;
    • projekt budowlany mieszkaniowej zabudowy szeregowej w Radomiu przy ul. Miodowej;
    • projekt budowlany elektryczny przedszkola 3- oddziałowego przy ul. Krasickiego w Garbatce- Letnisku;
    • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Zamenhofa o części szpitalnego oddziału ratunkowego przy ul. Waszyngtona, ul. M. Curie- Skłodowskiej 24A i ul. Szpitalnej 35A w Białymstoku;
    • projekt budowlany wykonawczy elektryczny i teletechniczny przebudowy pomieszczeń z przeznaczeniem na Bank Komórek Krwiotwórczych w Klinice Hematologii i Transplantologii Szpiku w Lublinie przy ul. Staszica 11;
    • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny budowy Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Końskich przy ul. Gimnazjalnej 41B;
    • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny modernizacji budynku Oddziału PKO BP SA w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej;
    • projekt elektryczny i teletechniczny dotyczący zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Świerkowej 20C w Białymstoku;

   i inne

  Bracia Burawascy Architekci

    • Projekt wykonawczy i budowlany instlacji elektrycznych : Zadaszenie traktów komunikacyjnych "Targowiska Miejskiego" w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej(nagłośnienie, rozdział energii, opomiarowanie i zadalny odczyt liczników energii, przewietrzanie) (2015r.)
    • Projekt budowlany i wykonawczy instalcji elektryczncyh budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pruszkowie (2015r)
    • Projekt budowlany i wykonawczy instalcji elektryczncyh budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wilanowie ul. Krzywińska (2015r)
    • projekt budowlany instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze i garażem podziemnym przy ul. Sobieskiego III w Białymstoku
    • Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych przebudowy holu wejściowego w części administracyjnej w budynku BOK 
    • Projekt Instalacji elektryczneji teletechnicznych w części budynku PIMOT w Warszawie na cele stacji kontroli pojazdów.
    • Projekt instalacji elektycznych i teletechnicznych rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku usługowego przeznaczonego funkcjonalnie na kawiarnię „MUSICAFFE” w zespole budynków usługowo-handlowych przy ul. Krasińskiego11 w Kraśniku dz. Nr 203/11, 203/12

   i inne

  dom-eco-1401276297

    • Wykonanie instalacji elektrycznej dla automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją BMS- budynek UDSK w Białymstoku oddział Onkologiczny i Psychiatryczny (2015r.)
    • Wykonanie instalacji elektrycznej dla automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją BMS- związane z przebudową i rozbudową istniejącego budynku UDSK o część Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
    • Wykonanie instalacji elektrycznej dla automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją BMS- związane z przebudową  pomieszczeń akceleratora BCO w Szpitalu onkologicznym w Białymstoku.
    • Wykonanie instalacji elektrycznej dla automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją BMS- związane z przebudową  pomieszczeń klatki Faradaya w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku.
    • Wykonanie instalacji elektrycznej dla automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją BMS- związane z przebudową i rozbudową istniejącego budynku UDSK o część Sali Wybudzeń.
    • Wykonanie instalacji elektrycznej dla automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją BMS- związane z przebudową  pomieszczeń Patomorfologii  w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku.
    • Wykonanie instalacji elektrycznej dla automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją BMS- związane z przebudową  pomieszczeń HDR i węzła cieplnego  w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku.
    • Wykonanie projektu oraz budowa instalacji elektrycznej dla automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją BMS- związane z przebudową  pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego  w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku(2014r)
  POLBUD S.A.
    • Montaż oraz uruchomienie rozdzielnicy SN: Białostocki Park Naukowo- Technologiczny (2014r).
    • Montaż rozdzielnicy RG Inkubator i rozdzielnicy RG Centrum: Białostocki Park Naukowo- Technologiczny (2014r.)
    • Projekt elektryczny budowlany ZIELONEJ ENERGII POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim
  ENERGA-OPERATOR OLSZTYN

  Projekty oraz wykonanie linii kablowych, przyłączy, linii napowietrznych.

  Sokołów S.A.
   • Projekt oraz wymiana - 2 sekcyjnej, 17 polowej rozdzielnicy SN 15kV wraz z doborem zabezpieczeń i automatyki, automatyką SZR, wizualizacją stanów łączników oraz centralną sygnalizacją alarmową  w Sokołowie Podlaskim (2014r)
   • Projekt oraz przebudowa pola rozdzielni nN z przystosowaniem do współpracy z agregatem prądotwórczym w ZM Czyżewie
   • Projekt oraz przebudowa i dobudowa układu zasilania w Pieckach (2014r)