Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OUR RECOMMENDATIONS

 

5W Energia Odnawialna

 

 

Na stałe współpracujemy z:

Energia Odnawialna 5W

 • projekt wykonawczy farmy fotowoltaicznej 0,2MW z dostosowaniem istniejącego układu zasilania do poboru energii z nowego źródła bez możliwości oddawania energii do sieci ZE, automatyka sterująca i zabezpieczająca, wizualizacja SCADA (2013r.)
ZURAD
 • projekt oraz budowa przyłącza kablowego i światłowodowego do jednego stanowiska fotoradaru stacjonarnego: ul. Kleeberga (2015r.)
 • projekt oraz budowa przyłącza kablowego i światłowodowego do stacjonarnego urządzenia rejestrującego: ul. Branickiego, Białystok (2015r.)
PKP ENERGETYKA - Zakład Wschodni
 • projekt obejmujący budowę linii kablowej SN 15kV LPN4 SN 15kV od ST6 Białystok do ST7 Białystok oraz demontaż istniejącej linii kablowej LPN4 SN 15kV od ST6 Białystok do ST7 Białystok w Białymstoku (2015r.)
 • projket obejmujący demontaż oraz budowę linii kablowej SN 15kV zasilającej PT Grajewo w Grajewie (2013r.)
ALPINE-ENERGIE
  • Przyłącze kablowe za licznikowe do zasilania bramownicy DK19-L231-C1- w Kuźnicy Białostockiej gm. Kuźnica Białostcka
  • Przyłącze kablowe do zasilania bramownicy DK68 L233C1 w Dobryń Duży gm. Zalesie
  • Linia SN 15kV, stacja transformatorowa SN/nN oraz przyłącze kablowe nN do zasilania bramownicy -DK65-L231-C1 w Świsłoczanach gm. Gródek

http://www.ammarch.pl/

 • projekt budowalny i wykonawczy elektryczny i teletechniczny budynku wielorodzinnego ul. Tuwima w Ełku (2015r.) ;
 • projekt budowalny i wykonawczy elektryczny i teletechniczny budynku usługowego wielkopowierzchniowego (mrówka) ul. Mazurska w Augustowie (2015r.)
 • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny 5 Oddziału PKO BP SA w Białymstoku;
 • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny adaptacji pomieszczeń na Oddział Banku Alior w Suwałkach przy ul. T. Kościuszki;
 • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny adaptacji pomieszczeń na Oddział Banku Alior w Białymstoku przy ul. Wiejskiej;
 • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny adaptacji pomieszczeń na Oddział Banku Alior w Białymstoku przy ul. Pięknej;
 • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny adaptacji pomieszczeń na Oddział Banku Alior w Białymstoku przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego;
 • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny przebudowy i dostosowania pomieszczenia NFZ na Bank Spółdzielczy w Brańsku Oddział w Białymstoku przy ul. Radzymińskiej;
 • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny modernizacji Oddziału PKO BP SA Oddział nr IV w Białymstoku przy ul. Swobodnej 25;
 • projekt budowlany budynku handlowo- usługowego w Augustowie przy ul. Mazurskiej (Galeria Handlowa Marion);
 • projekt budowlany budynku handlowo- usługowego w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego (market LIDL);
 • projekt budowlany budynku handlowo- usługowego w Giżycku przy ul. Warszawskiej (market LIDL);
 • projekt budowlany budynku handlowo- usługowego w Biskupcu przy ul. Kopernika (market LIDL);
 • projekt budowlany instalacji elektrycznych budynku handlowo- usługowego przy ul. Pułaskiego w Suwałkach;
 • projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w rejonie ul Kraszewskiego i ul. Dobrej;
 • projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. E. Orzeszkowej w Białymstoku;
 • projekt budowlany elektryczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szerokiej w Białymstoku;
 • projekt budowlany instalacji elektrycznej przebudowywanej i dostosowanej hali przemysłowej w budynku firmy „Fadbet” w Białymstoku przy ul. 27 lipca;
 • projekt elektryczny dwustanowiskowej myjni ręcznej przy ul. Raginisa w Białymstoku;
 • projekt budowlany elektryczny remontu Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo- socjalnym przy Zespole Szkół w Grodzisku;
 • projekt instalacji elektrycznych budynku świetlicy wiejskiej w Makarkach, gm. Grodzisk;
 • projekt instalacji elektrycznych budynku świetlicy wiejskiej w Sypniach Nowych, gm. Grodzisk;
 • projekt elektryczny budowlany remontu i przebudowy klubu muzycznego FAMA przy ul. Legionowej 5 w Białymstoku;
 • projekt budowlany elektryczny remontu budynku świetlicy wiejskiej w Stadnikach, gm. Grodzisk;
 • projekt budowlany siedmiu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Serwitutowej w Białymstoku;
 • projekt budowlany budynku usługowo- handlowego z mieszkaniami w Sokółce (market BIEDRONKA);
 • projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Warmińskiej- Kujawskiej w Białymstoku;
 • projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych istniejącego zabytkowego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo- mieszkaniowy przy ul. Sienkiewicza 63A w Białymstoku;
 • projekt elektryczny budowalny i wykonawczego instalacji elektrycznych odbudowy, remontu, przebudowy i rozbudowy obiektu handlowo – usługowego położonego w Giżycku przy ul. Warszawskiej 2; dz. nr ewid. 668/3, 668/6
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowo – handlowymi usytuowanego bezpośrednio przy granicy z działką o nr ewid. gr. 199/4, połączonych ze sobą wspólnymi kondygnacjami garażowo – parkingowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, dwoma murami oporowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci wewnętrznych instalacji doziemnych instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji telekomunikacyjnej, elektrycznej instalacji oświetleniowej, zjazdu publicznego wraz z chodnikami w pasie drogowym ul. Ogrodowej dz. nr ewid. gr. 192 oraz rozbiórką istniejących odcinków sieci i instalacji doziemnych: sieci cieplnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji telekomunikacyjnych na dz. nr ewid. gr. 192, 193/2, 194, 198/2 przy ul. Ogrodowej i Fabrycznej w Białymstoku.
 • projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy (biura) wraz z jego przebudową, nadbudową i rozbudową na działce nr Ew. gr. 764/2 w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 52/1
 • Projekt budowlany i wykonawczy rewaloryzacji i modernizacji zabytkowej kamienicy z adaptacją i rozbudową na funkcje handlowo-usługowe, etap I - remont kamienicy istniejącej przy ul. Nowy Świat 9 w Białymstoku

ATM Budowanictwo

 • projekt elektryczny budowalny i wykonawczy Przebudowy części pomieszczeń apteki szpitalnej, znajdujących się na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, położonego na działce nr geod. 12191/3, przy Al. Piłsudskiego 11 w Łomży (2014r.)
 • projekt elektryczny budowalny i wykonawczy instalacji elektrycznych przebudowy budynku technicznego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek magazynowy mroźni niskotemperaturowej w technologii automatycznego składowania osocza, wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr geod. 1756/2, 1758/8, 1756/1, 1758/3, 1758/7, przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku(2014r.)
 • projekt elektryczny budowalny i wykonawczego instalacji elektrycznych przebudowy budynku administracyjno- gospodarczego PE Zacisze przy ul. Zacisze 5 w Białymstoku
 • Wykonanie projektu elektrycznego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie połaci dachowej, montażu daszków systemowych, termomodernizacji oraz robót towarzyszących w budynku użyteczności publicznej Studium Muzycznego oraz Ochotniczego Hufca Pracy przy ulicy Wojska Polskiego 31 w Kolnie
 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych budynków A, B i C przy ul. Klepackiej w Białymstoku na działkach 1658/2, 1658/4, 1658/5, 1659, 1660
 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych przebudowy wraz ze zmiany sposobu użytkowania części budynku na potrzeby Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie ul. 11 Listopada
 • Wykonanie projektu elektrycznego budowlanego i wykonawczego budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych A i B, przeznaczonych na lokale socjalne, przy ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie,
 • Wykonanie dokumentacji projektowej elektrycznej i teletechnicznej pn.: "Kompleksowy remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 29
CADPLAN
 • projekt techniczny technologiczny przebudowy i modernizacji Pawilonu Szpitalnego Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1;
 • projekt budowlany elektryczny i teletechniczny dostosowania pomieszczeń laboratoriów firmy ALAB przy ul. Dr K. Jaczewskiego w Lublinie;
 • projekt instalacji elektrycznych dostosowania lokalu do potrzeb nowego oddziału PKO BP SA w Białymstoku przy ul. Waszyngtona;
 • projekt budowlany elektryczny hali produkcyjnej w miejscowości Łyski, gm. Choroszcz;
 • projekt budowlany rozbudowy budynku produkcyjno- magazynowego oraz nadbudowa i dobudowa części biurowej z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Energetyków 16 w Radomiu;
 • projekt budowlany elektryczny rozbudowy zakładu przemysłowego w Stromcu;
 • projekt budowlany mieszkaniowej zabudowy szeregowej w Radomiu przy ul. Miodowej;
 • projekt budowlany elektryczny przedszkola 3- oddziałowego przy ul. Krasickiego w Garbatce- Letnisku;
 • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Zamenhofa o części szpitalnego oddziału ratunkowego przy ul. Waszyngtona, ul. M. Curie- Skłodowskiej 24A i ul. Szpitalnej 35A w Białymstoku;
 • projekt budowlany wykonawczy elektryczny i teletechniczny przebudowy pomieszczeń z przeznaczeniem na Bank Komórek Krwiotwórczych w Klinice Hematologii i Transplantologii Szpiku w Lublinie przy ul. Staszica 11;
 • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny budowy Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Końskich przy ul. Gimnazjalnej 41B;
 • projekt wykonawczy elektryczny i teletechniczny modernizacji budynku Oddziału PKO BP SA w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej;
 • projekt elektryczny i teletechniczny dotyczący zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Świerkowej 20C w Białymstoku;

 i inne

Bracia Burawascy Architekci

 

 • projekt budowlany instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze i garażem podziemnym przy ul. Sobieskiego III w Białymstoku
 • Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych przebudowy holu wejściowego w części administracyjnej w budynku BOK 
 • Projekt Instalacji elektryczneji teletechnicznych w części budynku PIMOT w Warszawie na cele stacji kontroli pojazdów.
 • Projekt instalacji elektycznych i teletechnicznych rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku usługowego przeznaczonego funkcjonalnie na kawiarnię „MUSICAFFE” w zespole budynków usługowo-handlowych przy ul. Krasińskiego11 w Kraśniku dz. Nr 203/11, 203/12

 i inne

 

dom-eco-1401276297

 

 • Wykonanie instalacji elektrycznej dla automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją BMS- związane z przebudową i rozbudową istniejącego budynku UDSK o część Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej dla automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją BMS- związane z przebudową  pomieszczeń akceleratora BCO w Szpitalu onkologicznym w Białymstoku.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej dla automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją BMS- związane z przebudową  pomieszczeń klatki Faradaya w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej dla automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją BMS- związane z przebudową i rozbudową istniejącego budynku UDSK o część Sali Wybudzeń.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej dla automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją BMS- związane z przebudową  pomieszczeń Patomorfologii  w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej dla automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją BMS- związane z przebudową  pomieszczeń HDR i węzła cieplnego  w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku.
 • Wykonanie projektu oraz budowa instalacji elektrycznej dla automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją BMS- związane z przebudową  pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego  w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku.

 

POLBUD S.A.

 

 • Montaż oraz uruchomienie rozdzielnicy SN: Białostocki Park Naukowo- Technologiczny.
 • Montaż rozdzielnicy RG Inkubator i rozdzielnicy RG Centrum: Białostocki Park Naukowo- Technologiczny
 • Projekt elektryczny budowlany ZIELONEJ ENERGII POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim

 

 

ENERGA-OPERATOR OLSZTYN

 

Projekty oraz wykonanie linii kablowych, przyłączy, linii napowietrznych.

 

 

Sokołów S.A.

 

 • Projekt oraz wymiana - 2 sekcyjnej, 17 polowej rozdzielnicy SN 15kV wraz z doborem zabezpieczeń i automatyki, automatyką SZR, wizualizacją stanów łączników oraz centralną sygnalizacją alarmową  w Sokołowie Podlaskim
 • Projekt oraz przebudowa pola rozdzielni nN z przystosowaniem do współpracy z agregatem prądotwórczym w ZM Czyżewie
 • Wymiana transformatora oraz mostów szynowych w podstacji na terenie ZM Czyżew